L’ Ubicat és un projecte d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

Tipologia d’actuacions

Actuació d’orientació sociolaboral: consistirà en un procés d’acompanyament, assessorament i informació amb l’objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències per tal d’aconseguir una presa de decisions adequada per a la seva integració personal, educativa , social i, principalment, per a la inserció laboral.

Actuacions de coneixement de l’entorn productiu, d’acostament a les empreses i de prospecció laboral: tenen per objecte proporcionar informació relativa al mercat de treball, les oportunitats formatives del territori.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost”.