L’objectiu d’aquest Programa és afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament a les persones de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi, mitjançant la realització de tres tipus d’accions:
• Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral dels/de les participants per part de les entitats beneficiàries per a la realització de treballs de caràcter públic i interès social, durant 6 mesos a jornada completa.

• Accions formatives, entre 80 i 120 hores de durada, d’assistència obligatòria per part dels/de les participants durant la jornada laboral.

• Accions de coordinació i prospecció d’empreses a realitzar per part de les entitats beneficiàries mitjançant la contractació de personal tècnic per a facilitar a les entitats locals la gestió del programa i donar suport als processos ocupacionals que realitzen els/les participants al llarg del Programa, durant 7 mesos al 70% de la jornada.

Actualment, 126 persones han estat contractades per a desenvolupar projectes de neteja, obres i manteniment, informació ambiental i suport administratiu.

Aquestes persones seran també beneficiàries de formació en :

  • Neteja d’espais oberts i instal·lacions industrials (80h)
  • Operacions auxiliars de paleteria (80h)
  • Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnic en construcció (80h)
  • Activitats administratives en relació amb el client (90h)
  • Anglès (150h)
  • Formació transversal per a l’ocupació, Salut laboral i prevenció de riscos (25h)
Informa’t