Avui el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupacio Sr. Manuel Giménez i el Sr. Josep Ribera, Director Gerent de FUPAR, han signat el conveni de col·laboració que mantenim entre ambdues entitats per continuar treballant a favor de les persones amb capacitats diverses perquè puguin treballar de forma inclusiva.

A través d’aquest conveni es formalitza la relació existent de ja fa temps entre les entitats a través de la selecció de personal i la seva contractació així com la cessió d’aules de Foment per als processos de selecció i amb el compromís futur de Fupar, d’acord amb les seves possibilitats, de participar i col·laborar, amb FOMENT, en accions comunes per aconseguir una millora de l’ocupabilitat de les persones que es troben en situació de recerca de feina, accions formatives, pràctiques o altres programes impulsats per les administracions publiques en general.

Des del 2004 les dues entitats col·laborem en actuacions d’intermediació laboral- borsa de treball, gestionant ofertes de feina per cobrir vacants que es produeixen a Fupar de persones amb diversitat funcional.

Els llocs de feina a cobrir acostumen a ser vinculats a perfils de les ocupacions d’operari de neteja de vehicles, jardineria i manipulats. De manera puntual s’ha fet selecció del perfil de monitoratge.

Fupar deriva al Servei d’Ocupació a persones que estan treballant al seu centre i que necessiten un canvi professional per tal que rebin un acompanyament en el procés de millora de feina.

També participem conjuntament a la Taula de Discapacitats de Terrassa, col·laborant en accions de millora per a les persones amb diversitat funcional a la ciutat.

Fupar també col·labora en diferents Politiques Actives d’Ocupació que desenvolupem les dues entitats.

Un exemple n’és la col·laboració que es va realitzat el passat 2017, on 6 participants del Programa Integrals (subvencionat pel SOC), de Fupar, van realitzar estades de pràctiques en una empresa de Terrassa, amb qui el Servei d’Ocupació hi col·labora. D’aquestes, dues persones van ser contractades.

També fan acollida d’alumnes en pràctiques de la formació professionalitzadora que realitzem al Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.