El Servei d’Ocupació, ofereix atenció especial al col·lectiu de persones amb dificultats intel·lectuals d’aprenentatge que vulguin rebre assessorament i suport en la recerca de feina.

Per altra banda, aquest servei també dóna un suport tècnic a les empreses per tal de facilitar la incorporació d’aquest col·lectiu al món laboral.

La metodologia de treball, es fonamenta en itineraris individualitzats que tenen en compte les capacitats i les mancances de cada persona.

Aquesta metodologia consta un pla de formació teòric-pràctic que contempla les tres etapes del projecte, per les quals no és necessari que tothom hi passi, si no que dependrà de les necessitats detectades en el procés d’assessorament.

Comprèn l’entrevista ocupacional per tal de poder determinar mitjançant un acord quin és el recorregut necessari per tal de que la persona pugui tenir una inserció el més ràpida i segura possible, el mòdul d’orientació per tal de formar qui necessiti un coneixements previs abans d’inserir-se en el món laboral i  les  tutories d’itinerari que es realitzen individualment per tal d’orientar i ajudar a realitzar una recerca de feina autònoma en moments puntuals.

Les pràctiques en empresa possibiliten que les persones ateses puguin adquirir un aprenentatge de tasques en un lloc de treball real. Això és el que, dins la metodologia de Treball amb Suport, s’anomena formació en situació. Inicialment el període de pràctiques té una durada prevista de quatre setmanes, però segons l’adaptació de les persones es pot ajustar als diferents ritmes d’aprenentatge.

El personal tècnic fa un seguiment acurat del desenvolupament del període de pràctiques per tal de mediar entre la persona i l’empresa en cas de necessitat.

Element indispensable dins el programa d’atenció a persones amb diversitat funcional, que tracta de garantir la seva continuïtat dins l’empresa.  Aquests seguiments laborals es realitzen a l’empresa en la qual treballen, o bé estan realitzant les pràctiques, per tal de poder tenir contacte amb el seu entorn laboral i facilitar l’adquisició de nous aprenentatges necessaris per treballar.

Informa’t