Atenció especial al col·lectiu jove (16-30 anys), que per les seves característiques, requereix actuacions especifiques preventives i d’intervenció.

L’acció tutorial es converteix en l’eix metodològic de la intervenció, personal tècnic referent de la persona jove al llarg de tot el procés d’orientació.

Actuacions d’orientació: encaminades a dotar la persona d’eines i recursos cap a la definició de l’objectiu laboral i disseny de l’itinerari personal d’inserció.

Actuacions preventives: accions adreçades a joves que encara tenen vinculació amb l’ensenyament reglat.

  • Xerrades informatives als Instituts d’Educació Secundària
  • Tastets d’Oficis
  • Tutoria d’Acompanyament

Donen suport a aquestes actuacions d’intervenció un seguit d’actuacions preventives que es realitzen quan el jovent es troba encara vinculat a l’ensenyament reglat:

Xerrades informatives als instituts

Sessions informatives sobre els recursos que ofereix el Servei d’Ocupació vinculats a l’orientació i la formació, dirigides a alumnes de 3er i 4rt d’ESO, de cicles formatius i d’escoles d’adults.

Tastets d’Oficis

Projecte d’orientació que es realitza en coordinació amb els Instituts de la ciutat, dirigit  a alumnes de 4t d’ESO que presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de l’etapa educativa. El perfil d’aquests alumnes requereix estratègies d’intervenció específiques que garanteixin l’adquisició de les competències bàsiques i que facilitin el coneixement del mercat laboral i de les professions mitjançant estades en empreses.

Tutories d’acompanyament

Es tracte d’un projecte que té per objectiu acompanyar als joves en el seu procés de transició escola-treball, mitjançant actuacions integrals coordinades entre els professionals que treballen en els serveis municipals de les àrees d’Educació, joventut, Serveis socials, Servei d’Ocupació i els centres d’Educació Secundària de la ciutat

AL BLOG

Joves
Informa’t