L’acció Jove Decideix!, és una acció pilot personalitzada d’inserció sociolaboral per a joves en la que es desenvolupen actuacions integrals d’orientació per al desenvolupament professional del jovent.

Descripció dels participants

El públic objectiu d’aquesta actuació, són joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu i que reuneixen factors personals de vulnerabilitat social. No estudien ni treballen i/o amb poca experiència laboral o qualificació professional.

També s’adreça a joves que, malgrat tenir una qualificació (CFGM, batxillerat..) no tenen un projecte laboral definit i manifesten necessitat d’assessorament per redefinir el seu objectiu formatiu o laboral.

S’intervindrà facilitant aquelles actuacions d’orientació professional, formació professionalitzadora i intermediació laboral més adients per al desenvolupament del propi projecte professional.

Objectius del projecte

  • Facilitar que els joves construeixin un projecte professional i de vida, acompanyant-los en el procés.
  • Proporcionar experiències d’èxit. Reforçar la seva autoestima, apoderar la persona jove.
  • Estimular la seva implicació, impulsar la presa de decisions, ajudar-los a conèixer les pròpies competències, interessos i motivacions.
  • Aconseguir que la persona jove triï el camí de la qualificació professional, ja sigui retornant al sistema educatiu formal, o altres vies (formació per l’ocupació…) o de la inserció laboral.
  • Apropar a la persona jove al mercat laboral, tot facilitant conèixer sectors, perfils professionals i les competències necessàries per desenvolupar una ocupació.
  • Recuperar al col·lectiu de persones joves que no han pogut desenvolupar el seu projecte en l’entorn de formació reglada i proporcionar-los una oportunitat.