“30 Plus” és un programa creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals:

 

  • Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació: la primera fase del projecte,  inclou un conjunt d’accions adreçades a identificar les competències de les persones, necessàries pel lloc a treball a cobrir.  Es realitza un procés d’orientació i acompanyament, d’acord amb el lloc treball i de la persona participant. També es dissenyarà un pla d’inserció, on es farà el corresponent seguiment de les actuacions de formació i la posterior contractació.
  • Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball: s’establirà un pla formatiu adaptat al lloc de treball i a les necessitats específiques de cada persona participant. L’objectiu és que la persona pugui desenvolupar-se laboralment de forma adequada en les tasques que li seran requerides en el marc de l’ocupació on serà contractada.
  • Experiència professional mitjançant un contracte laboral: la persona participant serà contractada amb una durada mínima de 6 mesos ajustada a les condicions del programa.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d’octubre”.