Què és?

És un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació, que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Quins beneficis obteniu com a empresa?

• Rebeu una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional mensual pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos. La quantia màxima serà de 9.450€ calculat en base a contractes de jornada completa (40h/set). L’import final que rep l’empresa és proporcional a la jornada de treball fixada per contracte laboral.

• Us estalviem temps, ja que ens encarreguem de gestionar tots els tràmits de la subvenció i trobar les candidatures que necessiteu. Dissenyem i gestionem tot el procés de selecció en base al perfil que cerqueu.

• Disposareu de personal format expressament per a vosaltres o bé ens encarreguem d’impartir les formacions. Dissenyem una formació a mida subvencionada (entre 20 i 120 h), enfocada als requisits del lloc de treball, i sense cost per l’empresa.

• Disposareu de personal tècnic especialitzat en el vostre sector, que us acompanyarà en tot el procés com a única interlocució, des de la descripció del lloc de treball, la selecció de personal.. Fins a la finalització de la col·laboració.

• Realitzarem una tutorització de la/les persona/es contractada/es durant tot el període de la contractació procurant equilibrar les necessitats tant de l’empresa com del treballador.

Què heu de fer?

Contractar durant un mínim de sis mesos una o més persones. Foment es fa càrrec de trobar-te el perfil que necessiteu i que compleixi amb els requisits del programa: Que tingui 30 anys o més, que estigui a l’atur i inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació no ocupats, i que resideixi a Terrassa.

Com ho heu de fer?

Posant-vos en contacte amb nosaltres. Al Servei d’Ocupació gestionarem el procés de selecció íntegre per competències. Cercarem a les persones més adients per a la vostra empresa i vosaltres fareu la selecció final.

Cerquem els perfils que necessiteu amb personal tècnic especialitzat per sectors que gestionarà el procés de manera personalitzada essent el vostre únic interlocutor.

Paral·lelament, dissenyarem una formació complementària professionalitzadora per reforçar les capacitats professionals de la persona vers el lloc de treball.

Aquesta formació es pot realitzar abans o durant el contracte de treball i no suposa cap cost per a la vostra empresa. A més, pot ser totalment a mida segons les vostres necessitats d’empresa. És l’oportunitat perfecte per formar el futur personal de la teva empresa sense que suposi cap cost o una inversió de temps elevada.

Quins requisits heu de complir com empresa?

A foment ens encarreguem de validar els requisits abans d’iniciar el procés de selecció. A continuació detallem
• Complir la LISMI, obligacions tributàries i llei de política lingüística.

• Complir amb les obligacions i requisits propis del contracte.

• Complir amb la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.

• No haver acomiadat treballadors/es en els darrers tres mesos de la mateixa categoria, perfil o centre de treball, per acomiadament improcedent o nul.

• Designar un tutor o tutora que tuteli el desenvolupament del procés de treball de la persona contractada.

• Si escau, establir un sistema flexible en la jornada laboral que permeti a la persona contractada l’assistència a la formació planificada (habitualment no és necessari, donat que la majoria d’empreses opten per fer la formació abans d’iniciar el contracte, deixant la distribució de la jornada laboral completa exactament igual a la de la resta de treballadors).

Informa’t

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE SF/284/2016, de 24 d’octubre”.