Professionals a mà neix amb l’objectiu d’apropar la realitat de les empreses del territori a la ciutadania, per tal que coneguin un sector determinat, com és el funcionament d’un negoci i quina tipologia de perfils professionals són demandats, així com els vies de reclutament de candidatures.

Per a la seva realització, comptem amb la col·laboració d’empreses que, durant una sessió de dues hores, expliquen la seva quotidianitat, en què basen el seu negoci, com és la política de recursos humans a la seva empresa, quina importància donen a la qualificació professional, què valoren a l’hora d’incorporar personal a la seva organització, etc.

Al final de la conferència, s’obre un torn de preguntes per que el públic pugui aprofundir en aquells aspectes què més li han cridat l’atenció i resoldre dubtes sobre el sector.

Sovint, les empreses ofereixen la possibilitat de fer autocandidatura a les persones que ho estimin oportú.

Col·labora amb nosaltres