Cerqueu personal en pràctiques?

Foment de Terrassa compta amb cursos de formació acreditats com a certificats de professionalitat, de totes les àrees i sectors (consulta aquí) i també us dóna la possibilitat de cercar personal en pràctiques no vinculat amb cap curs de formació.

Si trobeu que acollir personal en pràctiques és una bona opció per a la vostra empresa, no dubteu en fer una descripció del perfil a l’espai personal de la nostra pàgina web i el vostre tècnic de referència es posarà en contacte amb vosaltres!

Què són les pràctiques laborals?

Les pràctiques laborals són una fórmula que permet a l’empresa valorar candidatures al mateix temps que la persona es forma i obté experiència en una ocupació.

Quins beneficis obteniu com empresa?

• Teniu l’oportunitat de conèixer de primera mà les actituds i aptituds de la persona. Aquesta etapa us permet personalitzar el procés de selecció, més enllà del currículum, ajudant-vos a trobar el personal més adient per als vostres requisits. Inicialment és una inversió de temps que finalment us farà estalviar-ne.
• Us Acompanyem en tot el procés de pràctiques i tutoritzem a la persona des del primer moment.
• Amb aquesta acció transmeteu uns valors, tant vers als vostres treballadors com vers la societat en general, basats en l’aportació a la comunitat que repercutiran directa i positivament en la vostra imatge corporativa.
• Col·laboreu amb la professionalització del sector, millorant així la seva competitivitat. Això us repercutirà un benefici a mig/llarg termini que mereix tenir-se en compte.
• Les pràctiques laborals no us comporten cap cost i permeten instruir de forma experiencial als treballadors en les necessitats reals de l’empresa.
• La possibilitat de participar en estades de pràctiques laborals permet a les empreses conèixer, en context real, les competències professionals de la persona que les realitza i, a la persona, experimentar el desenvolupament d’una professió en la qual s’ha format o que és el seu objectiu professional.

Què heu de fer?

Posar-te en contacte amb nosaltres. El Servei d’Ocupació recollirà la vostra demanda i us posarem en contacte amb aquelles persones interessades que estan seguint un itinerari d’orientació o formació.

Per més informació: Servei d’Intermediació i relació amb les empreses. intermediacio@terrassa.cat 93 789 11 11 (4422)

Creieu que podeu col·laborar?

En cas que la vostra empresa estigui interessada en col·laborar acollint personal en pràctiques contacteu amb borsa.foment@terrassa.cat

Previsió de pràctiques formatives

A continuació podeu veure la llista d’accions formatives amb previsió de pràctiques:

El 89% de les empreses que acullen alumnes en pràctiques ho valora positivament

Com ho fem?

Des del servei d’Ocupació, farem una cerca de candidatures i posarem en contacte a la persona i l’empresa.

Normalment enviem una única candidatura, en alguna ocasió però, se n’envien vàries i és la pròpia empresa la que fa la selecció final. A més a més es pot incorporar, si es creu, convenient una entrevista prèvia a l’inici del període de pràctiques.

Quan la candidatura encaixa, es procedeix a formalitzar un conveni de pràctiques entre Foment de Terrassa i l’empresa, que regularà el marc d’actuació, i es tramita la documentació administrativa als organismes subvencionadors corresponents.

Al iniciar el període de pràctiques, fem un acompanyament i una presentació conjunta entre qui tutoritza des del nostre servei i la persona qui designi l’empresa per fer el seguiment del treballador o treballadora en pràctiques

Es lliura la documentació necessària:

  • Còpia del conveni signada pels representants legals.
  • Registre d’assistència.
  • Documents d’avaluació de les pràctiques.
  • Distintiu de personal en pràctiques.

Al finalitzar les pràctiques, es realitza un tancament entre les parts i es fa una valoració conjunta on s’analitza la consecució dels objectius establerts per a aquesta estada.

Quan els resultats han estat satisfactoris, es demana a l’empresa la possibilitat de proporcionar, una carta de recomanació o un certificat on constin les tasques realtizades i les fites aconseguides durant el període.

Evolució empreses col·laboradores

Creieu que podeu col·laborar?

En cas que la vostra empresa estigui interessada en col·laborar acollint personal en pràctiques contacteu amb borsa.foment@terrassa.cat