Els Plans d’Ocupació són programes destinats a la promoció de la contractació laboral de persones que es troben a l’atur per a la realització de treballs d’interès públic i social per a millorar la neteja i la qualitat de vida a tota la ciutat, prioritzant treballs d’interès públic i social.

S’adrecen als segments de població amb més dificultats d’accés al mercat de treball:

  • Persones a l’atur de més de 45 anys
  • Persones en situació d’atur de llarga durada (més de 12 mesos inscrites com a demandants d’ocupació)
  • Altres col·lectius en risc d’exclusió social: dones, joves, menors de 29 anys, persones amb discapacitat

Els contractes acostumen a tenir una durada mínima de sis mesos i s’inicien en funció de les convocatòries establertes per a cada exercici.

La selecció de les persones beneficiàries es realitza en funció de les normatives aplicables a la gestió d’aquests tipus de projectes.

En el cas dels Projectes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament rebrà una selecció prèvia de les persones aspirants que compleixin amb els requisits establerts per a fer la selecció.

Per a les noves contractacions, l’accés a la selecció es realitzarà a partir d’una convocatòria pública d’ocupació.
Per això, s’han redactat unes  bases generals en les quals es recullen els aspectes comuns i essencials per a totes les convocatòries, que es complementaran amb unes bases específiques per a cada una d’elles, en les quals s’especificaran els detalls i la relació de llocs de treball als que es podrà optar.

Informa’t