A: General

Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local – Suport als Plans Locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2017-2018

Seleccionats_projectes_Auxiliars Informàtics

Persones admeses a personal tècnic de PRL

Aquest programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona i adreçat a persones aturades, inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades i preveu la contractació de persones entre 3 i 18 mesos.

L’Ajuntament de Terrassa contractarà 14 persones de caràcter tècnic per reforçar els serveis municipals i Foment de Terrassa, SA contractarà un total de 68 persones, 4 persones per donar suport a la gestió tècnica i administrativa de plans d’ocupació i 64 persones beneficiàries de plans d’ocupació local.

Les persones que es troben a la llista d’espera de la darrera convocatòria de plans d’ocupació POM 2016 i de borsa de Garantia Juvenil són les persones que es tenen en compte per la present selecció de persones a contractar amb la modalitat de plans d’ocupació local.

Pel que fa a la contractació de personal tècnic i de suport a la gestió administrativa, tant de l’Ajuntament de Terrassa com de Foment de Terrassa SA es seleccionarà entre les candidatures presentades a les corresponents en les borses de personal temporal municipals vigents.

En cas que no es disposin de candidatures amb el perfil requerit del lloc de treball es publicaran les ofertes de treball en la pàgina web: www.terrassaocupacio.cat i al Diari de Terrassa.

 

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 789 11 11