L’OTL és un dispositiu d’inserció laboral especialitzat en salut mental que té per objectiu atendre a persones en edat de treballar amb un diagnòstic de trastorn de salut mental acreditat i en tractament mèdicosanitari, a fi de facilitar-ne la seva inserció o la millora de l’ocupació.

Serveis que ofereix l’OTL

Per a les persones amb diagnòstic de salut mental

 • Definició d’un itinerari d’inserció individual per a la persona d’acord amb la valoració de la seva situació personal, sociolaboral i els seus interessos professionals.
 • Accions de capacitació i tècniques de recerca de feina.
 • Acompanyament a la inserció laboral.
 • Tutorització post-inserció.

Per a les empreses

 • Assessorament i informació per a la contractació.
 • Gestió de la formació a mida.
 • Anàlisi, descripció i adequació del lloc de feina.
 • Difusió i gestió d’ofertes de feina.
 • Seguiment post-inserció-treball amb suport.
 • Pràctiques en empreses.

Requisits de participació

 • Iniciativa de la pròpia persona per incorporar-se al mercat laboral.
 • Autonomia personal i estabilitat per dura a terme una activitat laboral.
 • Acceptar la coordinació entre el personal de l’OTL i l’equip del centre sanitari de referència.
 • Acceptar la tutorització i seguiment de l’equip tècnic abans i durant la inserció.