A: Borsa de treball, Formació, Orientació

El projecte Ocupació a la Indústria Local té la finalitat de promoure la millora de l’ocupabilitat i la contractació de les persones en situació d’atur  en sectors industrials fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement i que es trobin ubicats, preferentment, en el si d’un Sistema Productiu Local.

Dins del projecte inicien les següents formacions:

Operacions de transformació de polímers (280h) Amb 80h de pràctiques en empresa

 

 1. Condicionament de materials termoplàstics per a la seva transformació
 2. Preparació de màquines i instal·lacions per a la transformació de polímers
 3. Operacions de transformació de termoplàstics
 4. Finalització de transformats polimèrics

Requisits:

 • Estar a l’atur
 • Motivació per feines tècniques en el sector industrial del plàstic

Valorable formació en mecànica, electromecànica o manteniment

Del 3 d’abril a l’1 de juny

Operacions de transformació d’elements plàstics (220h) Amb 80h de pràctiques en empresa

 1. Condicionament de materials termoplàstics per a la seva transformació
 2. Procés d’injecció de termoplàstic
 3. Tecnologia de motlles d’injecció
 4. Pintat d’elements plàstics

Requisits:

 • Estar a l’atur
 • Motivació per al treball en indústria plàstica

Valorable l’experiència en extrusió de plàstics i forn industrial

Del 2 de maig  al 30 de juny

Operari en planta d’extrusió i manipulació de components (150h) 40h de pràctiques en empreses

 1. Bàsic de prevenció de riscos laborals
 2. Pla d’emergència
 3. Estratègia i aplicació de les 5S
 4. Procediment propi del sector automoció
 5. Metrologia
 6. Documentació i processos de qualitat sector automoció

Requisits:

 • Estar a l’atur
 • Motivació per al treball en indústria plàstica

Valorable l’experiència en operari de plàstics

Del 1 al 30 de juny

Podeu inscriure-us als cursos contactant amb Verònica Ruiz al 93 789 11 11 (ext. 4472) o bé al correu electrònic veronica.ruiz@terrassa.cat