Els espais de coneixement són accions formatives de curta durada (entre 5 i 20 hores) per a la millora de l’ocupabilitat.

En aquests espais es treballa en grup i de manera modular, el propi itinerari de recerca de feina amb la finalitat  d’aconseguir l’objectiu professional marcat i assolir les eines més adequades per a posar-lo en marxa.

Agenda

Propers cursos amb inscripció oberta.