El Programa Joves per l’ocupació du a terme accions ocupacionals integrades amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i la qualificació de les persones joves desocupades d’ entre 16 i 25 anys inscrites al registre de Garantia Juvenil.

El projecte contempla accions de tutorització i acompanyament a la inserció, formació en competències clau, professionalitzadora i per a l’obtenció del Graduat en ESO.

També es promou la participació d’empreses en el programa per la fase d’experiència professional mitjançant pràctiques en empresa o contractació laboral.

Les empreses participants comptaran amb la informació i assessorament del Serveis d’Ocupació que oferirà l’assessorament legal i el suport personalitzat en la contractació laboral i en la documentació administrativa del programa.

Informa’t