El projecte “JOVEN PONTE EN MARCHA!” sorgeix de la necessitat d’integrar en el mercat laboral a joves que no disposen ni de la formació professional necessària per accedir al treball ni als hàbits necessaris com per mantenir un treball una vegada aconseguit.

Es tracta de joves que han manifestat la seva voluntat de treballar, que en ocasions han realitzat algun treball esporádico i que estan dins dels cicles, ja sigui de les entitats del tercer sector o dels serveis de joventut.

Son joves que han abandonat el sistema educatiu, que la seva situació personal i/o familiar dificulta el retorn o que van iniciar formacions postobligatorias però no disposaven de les competències necessàries per finalitzar-les amb èxit.

“¡Joven ponte en marxa!” Treballa amb joves de garantia juvenil, de 16 a 29 anys, prioritzant aquells que hagin participat en algun dels projectes prelaborals que es realitzen a la ciutat de Terrassa per mitjà de la pròpia administració pública o per entitats del tercer sector amb les quals es treballa de forma coordinada.