La formació ocupacional té per objecte la qualificació professional de les persones per al desenvolupament d’una professió, i com a conseqüència, augmentar les possibilitats d’accés a una feina. Aquesta qualificació permet una millor adaptació als processos de canvi de les empreses i el mercat laboral i adquirir o millorar les competències pròpies de la professió que es vol desenvolupar. Per a les empreses, la formació ocupacional facilita l’assoliment d’objectius empresarials a través de la qualificació del seu equip humà.

La formació ocupacional es desenvolupa en aules homologades a tal efecte, equipades amb instal·lacions multimèdia, així com en aules-taller amb els recursos necessaris per a impartir diverses especialitats pràctiques en un context similar al real.

Accions formatives

Accions amb inscripció oberta

BLOG DE FORMACIÓ