El departament de formació us ofereix  la possibilitat de dissenyar i impartir cursos adaptats a les necessitats de cada empresa.

La formació a mida, té en compte les especificitats de cada organització per tal que el vostre equip humà desenvolupi les competències i actituds necessàries per aconseguir els objectius que us marqueu com a empresa.

Segons la formació que necessiteu impartir, el departament de formació s’encarregarà de realitzar el disseny, la planificació i la gestió de les accions formatives per a la qualificació professional.

Si és el cas, també podeu comptar amb espais per a la formació a les nostres instal·lacions.

Si valoreu la necessitat de realitzar una formació a mida de la vostra empresa, podeu fer la petició al servei de formació al següent correu electrònic:

campusprofessional@terrassa.cat

Més informació