A: General

El passat 17 de maig a la seu del Servei de Rehabilitació Comunitària (C/ Martin Díez, 5) Foment de Terrassa va assistir a la Taula de Salut Mental de Terrassa amb els altres membres, Fundació Vallparadis; Consorci Sanitari; PRODIS; Club Social Egara; MútuaTerrassa; Mossos d’Esquadra; Policia Municipal; Associació ALBA; Grup ATRA; Equip d’Atenció Psicopedagògic (EAP); Fiscalia; CREU ROJA; Fundació Busquets; AIDE; CET Heura Jardineria; Salut Mental Terrassa; Salut Mental Catalunya; Persona Representant dels Usuaris; Centre de Dia Salut Mental; Inserció Laboral Foment; Síndica de Greuges; Servei de Salut i Comunitat; Serveis Socials; Servei d’Ocupació; Oficina de Capacitats Diverses; Fundació Malalts Mentals de Catalunya; Fundació Main; Teacció; Centre de Rehabilitació Comunitària; Asociacion de Familias con afectados de Patologia Dual; Activament.

Entre els punts de l’ordre del dia, es va tractar la propera posada en marxa de l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) actualment atorgada a Foment de Terrassa i que iniciarà el seu funcionament al gener del 2018.