Què és?
El programa FEM Ocupació Per a Joves és un programa innovador i integral que combina accions d’orientació i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, de persones joves entre 18 i 29 anys amb una formació de nivell mig i prioritàriament amb experiència professional.

Quins beneficis obteniu com a empresa?

• Rebeu una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional mensual pels mesos de durada del contracte (màxim 6 mesos).La quantia màxima serà de 4.245,6 € (calculat en base a contractes de jornada completa (40h/set). L’import final que ingresseu és proporcional a la jornada de treball que realitzi la persona contractada.
• Us estalviem temps ja que ens encarreguem de gestionar tots els tràmits de la subvenció i trobar les candidatures que necessiteu. Dissenyem i gestionem tot el procés de selecció en base al perfil que cerqueu.
• Disposareu de personal format expressament per a vosaltres o bé ens fem càrrec d’impartir les formacions. Dissenyem una formació a mida subvencionada (entre 90 i 150 h), enfocada als requisits del lloc de treball, i sense cost per l’empresa.
• Disposareu de personal tècnic que us acompanyarà en tot el procés, des de la descripció del lloc de treball fins a la finalització de la col·laboració.
• Realitzarem una tutorització de la/les persona/es contractada/es durant tot el període de la contractació procurant equilibrar les necessitats tant de l’empresa com del treballador

Què heu de fer?
Contractar durant un mínim de sis mesos una o més persones que compleixin amb els requisits del programa, és a dir, que tinguin entre 18 i 29 anys, prioritàriament amb experiència, que estiguin a l’atur i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats, que comptin amb el graduat en ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i que resideixin en un d’aquests municipis: Terrassa, Matadepera, Ullastrell, Rellinars, Viladecavalls o Vacarisses.

Com ho heu de fer?
Posant-te en contacte amb nosaltres. Al Servei d’Ocupació gestionarem el procés de selecció íntegre per competències. Cercarem a les persones més adients per a la vostra empresa i vosaltres fareu la selecció final. Cerquem els perfils que necessiteu amb personal tècnic especialitzat que gestionarà el procés de manera personalitzada essent el vostre únic interlocutor.

Paral·lelament, dissenyarem una formació complementària professionalitzadora per reforçar les capacitats professionals de la persona vers el lloc de treball.
Aquesta formació es pot realitzar abans o durant el contracte de treball i no suposa cap cost per a la vostra empresa. A més pot ser totalment a mida segons les vostres necessitat d’empresa. És l’oportunitat perfecte per formar el futur personal de la teva empresa sense que suposi caps cost ni una inversió de temps elevada.

Quins requisits heu de complir com empresa?
• Complir la LISMI, obligacions tributàries i llei de política lingüística.
• Complir amb les obligacions i requisits propis del contracte.
• Complir amb la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats i amb l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.
• No haver acomiadat treballadors/es en els darrers tres mesos de la mateixa categoria, perfil o centre de treball, per acomiadament improcedent o nul.
• Designar un tutor o tutora que tuteli el desenvolupament del procés de treball de la persona contractada.
• Establir un sistema flexible en la jornada laboral que permeti a la persona contractada l’assistència a la formació planificada.
• Preferiblement, l’empresa ha d’estar ubicada a Terrassa o rodalies, tot i que no es descarta cap àmbit territorial.

Quin termini teiu per subscriure contractes?
«La data límit de subscripció de contractes de treball és el dia 7 de novembre de 2018».
Normativa
Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa “Fem Ocupació per a Joves”.

Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l’Ordre EMO8256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa “Fem Ocupació per a Joves”.
Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves” (ref. BDNS 376720).

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF82936/2017, d’1 de desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

Informa’t