El programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES és un programa enfocat a cobrir les necessitats de les empreses incentivant la contractació, en un període mínim de 6 mesos, de joves entre 18 i 29 anys que disposen del graduat en ESO, Cicle Formatiu de Grau Mig o Batxillerat. ( no Grau Superior).
Preferiblement l’empresa col·laboradora, ha d’estar ubicada a Terrassa i rodalies tot i que no es descarta cap àmbit territorial i haurà de determinar a una persona de la seva plantilla que serà qui informi i orienti a la persona contractada, alhora, establir un sistema flexible en la jornada laboral que permeti combinar formació i treball efectiu.
L’empresa rebrà en tot moment, l’assessorament de l’equip en la tramitació de les subvencions a la contractació corresponents.
Informa’t