El programa Enfeina’t, és un Pla d’Ocupació subvencionat pel SOC que s’adreça a les persones en situació d’atur de llarga durada que compleixen tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura. L’objectiu del programa és el de facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i aportar un reforç competencial durant el mateix i el posterior retorn al mercat laboral.

Objectiu

Fomentar accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.

Actuacions

Suport a la contractació en els següents serveis de l’Ajuntament de Terrassa