A: Formació, Ocupació

Tenim places disponibles en el curs gratuït de Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web que s’iniciarà el dia 25 de gener en horari de tarda de 15.00h a 20.00h al Campus Professional Vallparadís.

El curs, de 610h de durada, té una part teòrica i 80h de pràctiques en empreses.

El curs és adient per a les persones interessades en el camp professional de la informàtica amb coneixements previs adquirits mitjançant experiència professional o personal i/o formació relacionada amb aquesta àrea.

Es tracta d’un certificat de professionalitat de nivell 3, per la qual cosa alumnat ha de tenir algun dels següents requisits formatius: títol de batxillerat, qualsevol mòdul de Certificat de Professionalitat de nivell 3, qualsevol mòdul de Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea (família: Informàtica i comunicacions; àrea: Desenvolupament), prova d’accés a cicle formatiu de grau superior o bé prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

En el cas que no pugui acreditar aquest nivell d’estudis, ha de superar una prova de nivell que demostri que posseeix les competències clau que li permetin cursar la formació amb aprofitament.

Per a inscripcions, podeu posar-vos directament en contacte amb el telèfon: 93 784 76 13 en horari de 08.00h a 15.00h..