A: General, Orientació

Ahir, 22 de març, es va iniciar la col·laboració amb el Servei de Primera Acollida de Ciutadania, de l’ Àrea de Servei a les persones, des del Servei d’ Ocupació ens encarregarem de la formació en coneixements laborals que ofereix aquest servei.

La col·laboració, que es durà a terme durant tot el 2017, es concreta en la preparació i en la realització dels mòduls relacionats amb el mercat de treball, les ocupacions i, en el desenvolupament de les competències en la recerca de feina.

Concretament impartiran mensualment les següents sessions de treball:

Mercat de treball

 • Sistema educatiu reglat i no reglat: formació contínua, formació ocupacional
 • Institucions a Terrassa:Foment, Cecot, Fundació Paco Puerto, IDFO
 • Mercat laboral a la societat catalana: geografia; població; economia; societat; àmbits en què destaca la producció de béns i serveis de Catalunya…
 • Sectors econòmics clàssics: agrari, industrial i serveis
 • Conceptes: indicadors de treball: Demanda, oferta, salari, conveni col·lectiu, Empresari, autònom,
 • Població activa, població inactiva

Polítiques actives per a l’ocupació

L’ocupabilitat, què és i com millorar-la. Necessitat de definir un projecte professional, com fer-ho, passes a seguir.

 • Eines de recerca de feina
  Currículum vitae (objectiu: començar a pensar i elaborar el CV)
 • Canals de recerca
 1. El Servei d’Ocupació de Catalunya (demanda de treball)
 2. Els Serveis Locals d’Ocupació (municipals i privats)
 3. Mitjans de comunicació
 4. Portals de recerca de feina per internet
 5. Xarxes socials (laborals, personals, internet)
 6. Autocandidatura
 • El procés de selecció : Entrevista (role-playing)

Desenvolupament de competències en la recerca de feina

Habilitats socials i professionals (enfocada amb dinàmiques de grup)

Autoconeixement
Empatia
Estils comunicatius
Assertivitat
Autoestima
Llenguatge verbal i no verbal
Resolució de conflicte
Competències professionals
Motivació
Treball en equip