Terrassa Apuesta por el Empleo, és un projecte que pretén unir dues necessitats, per un costat la de les persones en situació d’atur de llarga durada, prioritàriament majors de 55 anys (sense  descartar a altres[...]

Read More about Iniciats els cursos de formació del projecte Terrassa Apuesta por el Empleo