Informació actualitzada sobre las mesures adoptades per les diferents Administracions, en referència a la situació provocada por el COVID19:

Enllaç a la pàgina web municipal de l’Ajuntament de Terrassa

Necessiteu assessorament en matèria d’ocupació o recursos humans?

Disposem de tot un equip de professionals al vostre servei, que us oferiran assistència tècnica i assessorament en diverses matèries relacionades amb l’ocupació i els recursos humans. Podeu gaudir de l’assessorament de personal tècnic personalitzat i especialitzat per sectors de treball, així com d’un acompanyament integral en tot el procés d’incorporació de personal.

En què us podem assessorar?

El personal tècnic del Servei d’Ocupació us podrà:

 • Informar i assessorar en les diferents possibilitats per reduir costos en matèria ocupacional (contractació, formació, temps d’inversió en processos selectius…)
 • Assessorar per portar a terme processos de selecció en clau de competències:( Definició del lloc de treball, disseny de processos selectius eficients compaginant proves de selecció, simulacions, dinàmiques, entrevistes i altres recursos.
  • Informar i assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb la contractació laboral; normativa vigent en matèria de contractació i bonificacions, tipologies de contractes més adients en cada cas, etc.
  • Gestionar amb vosaltres les subvencions a les que us podeu acollir.
  • Acompanyar en la contractació de perfils amb diversitats funcionals i altres perfils en risc d’exclusió social.
  • Assessorar en la indagació i descripció de les necessitats formatives.
  • Donar cobertura de forma integral en tot el procés de selecció de personal i seguiment en la contractació.

Enllaços d’interès

Contractació, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Enllaç a les modalitats contractuals (Sepe)

▪ Guia per a la contractació (Sepe)
Bonificacions / Reduccions a la contractació laboral (Sepe)
Bonificacions / Reduccions a la Seguretat Social a treballadors amb discapacitats (Sepe)

Bonificacions / Reduccions a la Seguretat Social a Autònoms (Sepe)
Beneficis a la cotització a la Seguretat social per incentius a la contractació o a l’activitat autònoma i altres peculiaritats de cotització (Seguretat Social)

 Ajuts i incentius

Guies dinàmiques d’ajudes i incentius per a empreses
Ajuts ACC1Ó
Bases de dades d’Ajuts i Subvencions – FISUB
Oficina de Gestió Empresarial

 

Per a més informació: Servei de Intermediació i relació amb les empreses: intermediacio@terrassa.cat