L’Ajuntament de Terrassa contractarà properament 16 joves del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques.

Aquestes contractacions responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

La formalització del contracte per cobrir els llocs de treball estaran subjectes a resolució favorable de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les especialitats del personal tècnic i suport en gestió administrativa a seleccionar són les que s’indiquen a continuació:

Lloc de treball Titulació Acadèmica mínima requerida Places

 

Advocat/da Llicenciatura / Grau Dret 2
Personal administratiu (Auxiliar Gestió) CFGM/CFGS Administració i gestió, CP o equivalent 12
Personal administratiu amb Anglès (Auxiliar de Gestió) CFGM/CFGS Administració i gestió, CP o equivalent i Nivell First Certificate d’Anglès 1
Treballador/a social Grau en Treball Social 1

La contractació es preveu com a màxim el proper 30 de novembre de 2017, durant període de 6 mesos a jornada complerta.

 Requisits generals:

  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
  • Tenir menys de 30 anys i ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat).
  • Estar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya.

 Les persones interessades i que compleixin les condicions exigides s’hauran d’inscriure a través del portal Terrassa Ocupació https://www.terrassaocupacio.cat/ca/ofertes/, fins el dia 7 de Novembre de 2017 (inclòs).

Terrassa, 28 d’octubre de 2017